back to home dude

2020 Tetra

2020 Tetra

om 2020 Tetra

Det daler ned klosser som du må få til å passe så godt som mulig. Når du har en rekke full med klosser, vil denne rekken forsvinne og tjener du penger. Du kan forandre retningen til klossene. Hvis du støter på problemer kan du bruke pengene på å kjøpe ekstra ting. Som for eksempel bomber som kan eksplodere klossene, klosser som forandrer form, hva du vil. Hvor lenge holder du deg i live?