back to home dude

Angry Birds Punisher

Angry Birds Punisher

om Angry Birds Punisher

Tillintetgjør de små grønne grisene og prøv å komme deg helskinnet til slutten av nivået! Sikt med musen din og fyr løs fuglene! Er du flink nok til å fullføre disse utfordrende nivåene?