back to home dude

Bejeweled 3

Bejeweled 3

om Bejeweled 3

Prøv å snu diamantene på den måten at minst tre like står ved siden av hverandre. Disse vil deretter forsvinne sånn at du får poeng. Desto fler diamanter som forsvinner på en gang, desto fler poeng tjener du.