back to home dude

Blitz Tactics

Blitz Tactics

om Blitz Tactics

De fiendtlige troppene vokter flagget og dreper alle som kommer i nærheten. Likevel vil du få tak i dette flagget, sånn at du kan vise at du er mye smartere enn fienden. Da vil de nok la deg være. Men det er forstatt en vanskelig jobb å klare og få tak i flagget usett. Men du skal klare det!