back to home dude

Cake Topping

Cake Topping

om Cake Topping

Kaker har mange forskjellige lag, men det er selvfølgelig viktig at kaken blir stående overende. Lagene svever over kaken. Det er opp til deg å legge dem ned i rett tid. Jo mer nøyaktig du går til verks, jo høyere blir kaken din. Hva blir din høyeste kake?