back to home dude

Cross Match

Cross Match

om Cross Match

Spill bort figurene ved å plassere like figurer sammen. Dette gjør du ved å klikke på et tomt felt ved siden av figuren du vil flytte. Desto flere figurer du spiller bort, desto høyere blir poengsummen.