back to home dude

Crusader Defense

Crusader Defense

om Crusader Defense

Disse korsfarerne reiser rundt i hele landet for å konvertere kjettere. Om det så skjer på frivillig eller ufrivillig måte. Plasser tårnerne dine og velg hvilken enhet du vil plassere. Tjen mer penger ved å plukke opp alle myntene. Hvordan skal du håndtere saken?