back to home dude

Cute Kitty Solitaire

Cute Kitty Solitaire

om Cute Kitty Solitaire

Plasser kortene fra høyt til lavt i en bunke og i tillegg må fargene byttes på. Slik får du fire forskjellige bunker med hjerter, ruter, kløver og spar. Du starter med ess og legger høyere kort etter det. Klarer du det innen tiden er omme? Lykke til!