back to home dude

Cyclop Physics

Cyclop Physics

om Cyclop Physics

Elementer med samme farge hører sammen. Høres logisk ut, ikke sant? Sørg for at elementene med samme farge står sammen. Hvordan? Ved å få blokker til å rulle og så forandre dem tilbake til firkanter. Det er 26 nivåer, spiller du alle ferdig?