back to home dude

Dashing Dave

Dashing Dave

om Dashing Dave

Flykt fra tempelet som kollapser i dette superraske stuntspillet! Bruk mellomromstasten for å få hastighet og trykk på pil ned-tasten for å skli fra bakken og ned. Prøv å bygge opp så mye hastighet som mulig for å utføre gale stunts.