back to home dude

DNA Lab Rush

DNA Lab Rush

om DNA Lab Rush

Noen mennesker stod ikke først i køen når genene ble delt ut, men alt det forandres nå. Med denne maskinen kan mennesker ha den DNA-en de vil. Men da må molekylene bli satt i riktig rekkefølge først. Dra molekylene sammen sånn at det blir tre ved siden av hverandre.