back to home dude

Drone Flying Sim

Drone Flying Sim

om Drone Flying Sim

Droner, droner og flere droner. Det går ikke ann å skru på nyhetene uten at noen snakker om droner. Hva kan vi gjøre med dette? Øve med dette spillet! Styr dronen og sørg at den havner på riktig plass. Hvis du krasjer på noe er dronen ødelagt, akkurat som på ekte.