back to home dude

Exit Searcher

Exit Searcher

om Exit Searcher

Utgangen er blokkert av trekister. Slik kommer du deg aldri ut! Sett i gang å flytt disse kistene, men først må du tenke godt etter hvordan. Hvis du først har forskjøvet noe kan du ikke angre valget ditt. Jo lengre du kommer, jo vanskeligere blir det. Heldigvis lar du deg ikke stoppe!