back to home dude

Fluffy Runner

Fluffy Runner

om Fluffy Runner

Hjelp kaninen Fluffy å samle så mye mat som mulig! Grip forskjellige power-ups for å tjene mer penger eller fly! Bruk pengene i butikken for å gjøre at visse objekter vises oftere i nivået!