back to home dude

Gold Strike

Gold Strike

om Gold Strike

Kast hakken på to eller flere blokker av samme farge for å fjerne dem. Ikke la blokkene fylle opp feltet.