back to home dude

Herlig Restaurant 3

Herlig Restaurant 3

om Herlig Restaurant 3

Klikk på en gjenstand på disken når bestillingen er gjort. Klikk på bordet eller på kunden for å servere bestillingen. Klikk på kassen for å ta regningen.