back to home dude

Juicy Bazooka

Juicy Bazooka

om Juicy Bazooka

Den ene dagen kommer du hjem med en bag full av mat og den andre dagen er kjøleskapet plyndret. Det er tid for hevn! Ta bazookaen og blås bort de fæle menneskene som har stjelt maten din.