back to home dude

Ketchapp Basketball

Ketchapp Basketball

om Ketchapp Basketball

Ketchapp Basketball er et artig sportsspill der du må kaste basketballen gjennom en ring. Først får du noen enkle øvelseskast, men deretter vil ringen bevege på seg! Ikke bom!