back to home dude

LabyrInk 2

LabyrInk 2

om LabyrInk 2

Flytt ballen gjennom labyrinten og prøv å finne alle de tre nøkkeldelene! Når du har samlet alle de tre delene kan du gå videre til neste labyrint. Hvor lang tid bruker du på å fullføre hvert nivå?