back to home dude

Mahjong Jong

Mahjong Jong

om Mahjong Jong

La oss spille en klassisk og tidløs perle. Mahjong. Et spill som har blitt spilt i århundrer i hele Asia. Nå er det opp til oss å vise hva vi kan. Ser du alle de fine flisene? Du må forbinde like steiner med hverandre på så få omganger som mulig. Jo fortere, jo bedre. Går det ikke helt? Da må du rydde bort noen andre steiner først. Dette gir ofte et helt nytt perspektiv!