back to home dude

My Tiger

My Tiger

om My Tiger

Det er tid for å stelle din egen tiger! Gi han et navn og sett i gang! Mat han ved å gi flasken, vei han på vektskålen og spill en sang for han på piano!