back to home dude

Oddventure Land

Oddventure Land

om Oddventure Land

Ta op rollen som Dipper, Phineas eller en av de andre kjente Disnet figurene og start eventyret! Alven har stjelt alle XD-emblemene, så nå må du sette i gang med å finne igjen alle. Gjennomsøk områdene, saml gjenstander som kan hjelpe deg og slå de fiendtlige vesnene!