back to home dude

Play By Heart

Play By Heart

om Play By Heart

Følg Dirk Strider på sine spennende eventyr! Gjennomsøk forskjellige omgivelser, saml gjenstander som kan komme til nytte og snakk med de mange karakterene! Hvordan vil denne historien ende?