back to home dude

Plumber Game 2

Plumber Game 2

om Plumber Game 2

Clifford er tørst, veldig tørst. Han kan drikke alt og bryr seg ikke om hva det er. Heller ikke når det er kloakkvann! Jaha. Ser du de rørene? Kombiner dem mot Clifford sånn at han kan drikke. Nam!