back to home dude

Ross in the Dark

Ross in the Dark

om Ross in the Dark

Ross er en mektig trollmann. På toppen av tårnet sitt må Ross samle all slags skapninger. Prøv å velge så mange av disse monstrene som mulig samtidig. Jo flere like du får på en gang, jo bedre. Klarer du nå alle nivåene i tårnet?