back to home dude

Saga of Craigen: Stones of Thum

Saga of Craigen: Stones of Thum

om Saga of Craigen: Stones of Thum

Skyt fargede steinene i rekken og saml tre eller flere like steiner for å få dem til å eksplodere. Kjapp deg videre, for i det de når enden må du starte på nytt igjen.