back to home dude

Slim World

Slim World

om Slim World

Dette kongeriket trenger ledelse. Klarer du å lede det? Led dine undersåtter over fire deler: mine, tømmer, smie og din personlige helt. Klarer du å bringe dette kongeriket inn i mye velstand?