back to home dude

Snack Time

Snack Time

om Snack Time

Det er tid for en liten matbit! Men Waldy får bare lov å spise eikenøttene sine når de ligger på rett plass. Og det er ikke lett for Waldy. Kan du hjelpe han? Få han til å dytte alle eikenøttene på rett plass slik at han fort kan nyte matbiten sin.