back to home dude

Sonic RPG: Eps 5

Sonic RPG: Eps 5

om Sonic RPG: Eps 5

Sonic og Seelkadoom er nok en gang i kamp mot hverandre! Ikke mye senere, leter Sonic etter tre skjulte nøkler i slottet! Velg hvilke angrep som skal utføres og bekjemp motstanderne dine!