back to home dude

Stop GMO 2: Underground

Stop GMO 2: Underground

om Stop GMO 2: Underground

Kaninen blir angrepet på nytt av genmodifiserte grønnsaker, men denne gangen under bakken! Bruk forskjellige våpen for å knerte alle fiendene! Etter hver bane kan du kjøpe nye våpen og andre ekstra saker!