back to home dude

The Little Who

The Little Who

om The Little Who

Sørg for at du når utgangen i hver bane uten å dø. Pass på at du ikke faller på piggene! Tenk ut smarte løsninger og skyv blokkene for å komme videre.