back to home dude

The Shape

The Shape

om The Shape

Hvor smart er du og hvor rask er du? I The Shape må du regne en hel masse. 1 pluss 1 = X. Du må fylle inn det som mangler. Problemet er bare at tiden går så fort at du ikke har tid til å tenke. Hvor rask er du med knappene?