back to home dude

Those Numbers

Those Numbers

om Those Numbers

Klarer du å regne i raskt tempo? Prøv å regne ut regnestykket så fort som mulig og velg deretter om det gitte svaret er feil eller riktig. Sørg for at du når den høyeste poengsummen!