back to home dude

Trooper Assassin

Trooper Assassin

om Trooper Assassin

Du er en fantastisk skarpskyter, men dette oppdraget er langt fra enkel. Skyt alle fiender og gjør det raskt!