back to home dude

Truck Loader 4

Truck Loader 4

om Truck Loader 4

Last alle boksene inn i lastebilen! Bruk den magnetiske kranen din for å ta tak i gjenstandene og aktiver knapper for å komme deg gjennom hvert nivå. Hvis du er rask nok kan du selv tjene tre lys i hvert nivå!