back to home dude

True Hero

True Hero

om True Hero

True Hero er en skogvokter som drar på eventyr. På veien hans gjennom skogen ser han at det er store hull i veien. Heldigvis lar skogvokteren seg ikke stoppe av dette og vokser han trær som bringer han til den neste del av veien. Trærne kan bare ikke være for korte eller for lange, for da faller han ned. Hvor langt kommer du med True Hero?