back to home dude

Balls Attack

Balls Attack

om Balls Attack

Skyt ballen fra kanonen på baller med samme farge. Et sett av tre eller flere baller med samme fage vil få de til å forsvinne. Sørg for at alle ballene er borte før de når enden av banen.