back to home dude

Laser Typing

Laser Typing

om Laser Typing

Skriv inn ordene som krysser skjermen din. Sørg for at de ikke treffer den lilla laseren, da er det game over!