back to home dude

Life

Life

om Life

Å nei, plutselig faller du ut av posen til storken! Hva nå? Nå må du oppdra deg selv ved å gjennom livet mens du faller. Du blir satt på prøve gang på gang og dette må du overleve koste hva det koste vil. Lykke til!