back to home dude

Lisa Saw Game

Lisa Saw Game

om Lisa Saw Game

Lisa Simpson er den eneste som kan redde resten av familien sin! Utforsk huset og let etter gjenstander som kan komme til nytte. Klarer du å slå den onde Pigsaw?