back to home dude

Zuma 1

Zuma 1

om Zuma 1

Fyr av baller for å fjerne par av 3 like farger. Sørg at du er rask nok, for kjedet får ikke nå hodeskallen.