back to home dude

Northern Tale

Northern Tale

om Northern Tale

Du må samle ting og bygge eller reparere bygninger. Klarer du fullføre oppdragene innen tiden er omme vinner du.