back to home dude

Solitaire 1

Solitaire 1

om Solitaire 1

Prøv å fjerne alle kortene ved å sette dem i riktig rekkefølge (fra ess til konge).