back to home dude

2048 Game

2048 Game

om 2048 Game

Skyv blokkene over feltet og tell tallene sammen! Hvis du gjør dette riktig vil du til slutt ende på tallet 2048. Tror du at du vil lykkes i å få den høyeste poengsummen?