back to home dude

Agnes Cards

Agnes Cards

om Agnes Cards

Prøv å plasser alle kortene på øvre dekk i riktig rekkefølge. Rødt på svart, og to på tre, etcetera. Du kan bruke kortbunken for å få flere kort.