back to home dude

Bricks Breaking

Bricks Breaking

om Bricks Breaking

Prøv å rydde banen ved å klikke på grupper av to eller flere blokker av samme farge. Du kan bare fjerne ett begrenset antall ensomme blokker ved hjelp av magiske tryllestaver, så bruke disse fornuftig!