back to home dude

Gun Blood

Gun Blood

om Gun Blood

Skyt motstanderen din og være så rask som mulig. Vær oppmerksom på at du bare har 6 kuler.