back to home dude

Rubble Trouble Tokyo

Rubble Trouble Tokyo

om Rubble Trouble Tokyo

Tokyo har mange gamle bygninger. De må lage plass for nye. Plasser sprengstoff på den riktige måten og spreng!