back to home dude

Sudoku Deluxe

Sudoku Deluxe

om Sudoku Deluxe

Vi har en ny sudoku til deg og den er ikke lett å fullføre. Ikke en gang på det enkleste nivået. Men dette klarer du vel, eller hva? Konsentrer deg, tenk godt etter og plasser tallene i de tomme feltene. Så lenge du plasserer tallene 1 t.o.m. 9 overalt går det nok bra. Lykke til!