back to home dude

The Halloween Breaker

The Halloween Breaker

om The Halloween Breaker

I The Halloween Breaker må du spille bort ikoner ved å klikke på komboer. Du trenger bare to like ikoner for å lage en kombo. I hvert nivå blir det lagt til et nytt ikon!